Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί τον επίσημο και υπεύθυνο συνδετικό κρίκο μεταξύ της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του ευρύτερου παραγωγικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

Η δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

  • Πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • Πληροφορίες για υποτροφίες, κληροδοτήματα και κάθε είδους χρηματικής χορηγίας
  • Συμβουλευτική σπουδαστών
  • Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας με συστηματικό τρόπο, καταγραφή κενών/νέων θέσεων απασχόλησης, πληροφόρηση των φοιτητών/αποφοίτων για τα απαιτούμενα εργασιακά προσόντα, καθώς και επαφή με εταιρίες για προσφορά θέσεων εργασίας
  • Εκδηλώσεις - Ημερίδες - Ημέρες Καριέρας
  • Μελέτες - έρευνες για την αγορά εργασίας και την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση
  • Πληροφορίες για Κατατακτήριες εξετάσεις
  • Πληροφορίες για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των τμημάτων του Τ.Ε.Ι.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μωϋσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής
Email: amois@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Email: liaisof@teiser.gr

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

Sitemap

Κορυφή σελίδας