Διακήρυξη 30/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς

Sitemap

Κορυφή σελίδας