Αμαλία Σταφυλά

 

Stafyla_Amalia-a.jpg

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Ph.D., Οργανωτικής Ψυχολογίας, 2005, Τμήμα  Ψυχολογίας ΑΠΘ

Πτυχίο  Ειδίκευσης Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψυχολογίας 1993, Σχολή

Ψυχολογικών και Παιδαγωγικών Επιστημών, ULB, Βέλγιο

Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Ειδίκευση: Ψυχολογία,

1989, ΑΠΘ 


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ανθρώπινοι Πόροι και νέες Τεχνολογίες

Οργανωσιακή αλλαγή

 

 

Εκπαιδευτική Εμπειρία

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU204/

Διαμόρφωση και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU205/

Μεθοδολογία Έρευνας-Project http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU235/

Συμπεριφορά Καταναλωτή http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU234/

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU231/

Οργανωσιακή Συμπεριφορά http://eclass.gunet.gr/courses/SOCGU232/

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Κανελλοπούλου 2  60 100 Κατερίνη
stafyla@psy.auth.gr, stafilaa@teikm.gr

Τηλέφωνο 23510 20940 φαξ 2351047860

 

Βιογραφικό Σημείωμα

CV