Παναγιώτης  Τσαρούχας

 

Tsarouhas για ταυτότητα

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Ph.D., Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής 2005, Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων ΠΘ

ΜSc., Βιομηχανική Διοίκηση 2000, Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών ΠΘ

Δίπλωμα Μηχ/γου Μηχ/κού  1991, Πολυτεχνική Σχολή Νάπολης Ιταλίας   

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μοντελοποίηση & Ανάλυση Απόδοσης  Συστημάτων Παραγωγής,

Έλεγχο Ποιότητας,

Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού,

Προσομοίωση-Δυναμική Συστημάτων,

Εφαρμοσμένη Στατιστική-Πιθανοθεωρία,

Αυτόματος Έλεγχος, 

Επιχειρησιακή Έρευνα, 

Βιομηχανική Διοίκηση.

 

Εκπαιδευτική Εμπειρία

Διοίκηση Ποιότητας Ι

Ποιοτικός Έλεγχος

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής

Στατιστική - Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

Μεθοδολογία Έρευνας

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Κανελλοπούλου 2  60 100 Κατερίνη
ptsarouh@logistics.teithe.gr, ptsarouh@teilam.gr
Τηλέφωνο 23510 47862  φαξ 2351047860

 

Βιογραφικό Σημείωμα

CV