Έντυπα - Αιτήσεις

Αίτηση γενικής χρήσης προς το τμήμα  
   
--- Απλή αίτηση --- Γενικές οδηγίες φοίτησης
   
Διαγραφή από το τμήμα  
   
--- Αίτηση διαγραφής
--- Κανονισμός εξετάσεων
   
Αίτηση εγγραφής  
   
--- Αίτηση εγγραφής
--- Κανονισμός μαθημάτων
--- Αίτηση φοιτητών
--- Οδηγίες για τις δηλώσεις
   
Για Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία Για Αναστολή Σπουδών
   
--- Αίτηση Πρακτικής Ασκησης  --- Αίτηση Αναστολής Σπουδών

Παράταση αναστολής πρακτικής άσκησης έως και τη  Δευτέρα 03 Μαίου 2021 και ώρα 6 πρωινή

Ημερομηνία ανάρτησης: 24.04.2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1682/τ.Β΄/24.04.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη  Δευτέρα, 3 Μαίου 2021 και ώρα 6:00.», παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) έως και τη  Δευτέρα 3 Μαίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

 
--- Αίτηση Υποβολής Πτυχιακής
 
--- Αίτηση Πτυχιακής Εργασίας  
--- Βεβαίωση Κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας  
--- Αίτηση παράδοσης Τελικής Πτυχιακή Εργασίας  ---Αίτηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
   
Ορκωμοσία  Πτυχίο ΔΙΠΑΕ
   
--- Αίτηση Ορκωμοσίας --- Οδηγίες για τη λήψη πτυχίου ΔΙΠΑΕ
--- Απογραφικό Δελτίο Αποφοίτου --- Αίτηση για  λήψη πτυχίο ΔΙΠΑΕ
   
Κατατακτήριες  
   
--- Αίτηση Κατατακτήριες  

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860