Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (760)

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες έχουν κάνει την Ηλεκτρονική τους Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με courier ή συστημένη επιστολή με παράδοση στο Τμήμα (Κανελλοπούλου 2, 60100, Κατερίνη) τα εξής έγγραφα:α) εκτυπωμένη την ηλεκτρονική εγγραφή υπογεγραμμένη, β)  αντίγραφο ταυτότητας, γ) 2 απλές πρόσφατες φωτογραφίες για το μητρώο του Τμήματος  και δ) Αριθμό Μητρώο Αρρένων.  Δύο μέρες μετά την αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στη Γραμματεία για να τους δοθεί ο Αριθμός Μητρώου.
 
Η αποστολή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει απο την Τρίτη  21/9/2021 εως και την Δευτέρα 4/10/2021.
 
Σε περίπτωση που ο/η  φοιτητής/φοιτήτρια προσέλθει στη Γραμματεία να παραδώσει τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η είσοδος σε συνοδούς απαγορεύεται. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε καθημερινη βάση απο τις 10:00π.μ εώς τις 13:00μ.μ
 
 
Απο τη Γραμματεία 

 

Οι δικαιούχοι φοιτητές που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα από τις 20 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος " https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 15:35

Εγγραφές Πρωτοετών

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας:

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021  του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα, Πέμπτη 16  Σεπτεμβρίου 2021, μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσον αφορά στους κωδικούς πρόσβασης, ενώ παρέχεται και   αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. 

Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής  το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το  Τμήμα ή Σχολή  της προηγούμενης εγγραφής . 

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους, πρώτα αναζητώντας το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) στο οποίο εντάχθηκε το παλαιό Τμήμα και εν συνεχεία το παλαιό Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργίας τους.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική  αίτησης εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος  με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.

Τονίζεται, ότι για πρώτη φορά φέτος, παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον Αρ.Πρωτ. της προς κατάργηση αίτησης.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Από το υπουργείο Παιδείας   ανακοινώνεται επίσης ότι, η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πραγματοποιείται μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 16  έως και 24 Σεπτεμβρίου 2021. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (16 έως 24/09/2021) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 09:20

Προγράμματα Εκπαίδευσης

1. Πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.regeneration.gr
 

2. Το ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by
Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης βασικών και
πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Cloud Tools & Technologies, σχετικά
με την ανάπτυξη Web εφαρμογών και λύσεων στο Microsoft Azure.
• Περίοδος αιτήσεων: 08/09 - 28/09
• Κατάθεση αιτήσεων:
https://regeneration.gr/regen-academy/regeneration-academy-on-cloud-tools-technology-vol2/

3. Το ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered
by Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης βασικών
αλλά και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Big Data, Data Science,
Artificial Intelligence και Machine Learning στο Microsoft Azure..
• Περίοδος αιτήσεων: 08/09 - 28/09
• Κατάθεση αιτήσεων:
https://regeneration.gr/regen-academy/regeneration-academy-on-big-data-artificial-intelligence-vol2/

Κατά  των  προσωρινών  πινάκων  χωρεί  ένσταση, εντός 5  εργασίμων ημερών  από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17/09/2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Γραμματείας του Τμήματος  logistics@ihu.gr.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα αναρτηθεί επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Τριανταφύλλου Δημήτριος
 Καθηγητής

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ακαδημαϊκών υποτρόφων 2021-2022

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)με τον καθηγητή κ. Τζιαχρή Παναγιώτη, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Σεπτέμβριου 2021 στις 15:00, διαδικτυακά.

Παρακαλείστε να είστε online 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης των εξετάσεων στο zoom (https://zoom.us/j/98272519157) για να εξεταστείτε. Θα πρέπει να έχετε τις κάμερες ανοιχτές κατά την διάρκεια των εξετάσεων και να έχετε εγκατεστημένο το ANYDESK.

Αν κάποιος θέλει διευκρινήσεις για τις εξετάσεις ή για τυχόν ερωτήσεις, να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τέλος το link για το eclass του μαθήματος είναι:

https://eclass.gunet.gr/courses/LAWGU193/
καιτο password: gis2020

 Υπεύθυνος μαθήματος,

Τζιαχρής Παναγιώτης

 

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) με τον καθηγητή κ. Τοπάλογλου Χαράλαμπο θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Σεπτέμβριου 2021 στις 17:00, διαδικτυακά

 

Υπεύθυνος μαθήματος,

Τοπάλογλου Χαράλαμπο

ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΈΣΩ ΕΣΠΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΆΜΗΝΟ ΑΚ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022)
 
ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΆΣΚΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ» MIS 5030830 (ΕΣΠΑ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ», ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ (ΕΚΤ), ΌΤΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΔΈΧΕΤΑΙ ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 30/9/2021.
 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΟΝ
ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ
ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
HTTP://PRAKTIKI.TEICM.GR/ANNOUNCEMENT/157-01-30082021

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - ΧΕΙΜ 2021-2022

Οι εγγραφές των πρωτοετών θα γίνουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου που θα γίνει τις επόμενες ημέρες
Ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη για δωρεάν σίτιση ( για όσους δικαιούνται με βάση το οικογενειακό εισόδημα, σχετική ανακοίνωση θα ακολουθήσει μετά τις εγγραφές) ή για σίτιση με χαμηλό αντίτιμο. Σχετικά με τη στέγαση δεν λειτουργεί Φοιτητική Εστία, αλλά υπάρχουν πολλά μικρά ή μεγαλύτερα διαμερίσματα προς ενοικίαση τόσο κοντά στις εγκαταστάσεις του Τμήματος όσο και στο κέντρο της πόλης ( απόσταση εγκαταστάσεων Τμήματος από το κέντρο περίπου 800 μέτρα.) Πληροφορίες στον τοπικό τύπο( Ολύμπιο Βήμα , Επτά news, κλπ ) ή σε τοπικά μεσιτικά γραφεία.

Κάθε φοιτητής κάνει μία δήλωση για όλα τα μαθήματα στο link: https://docs.google.com/forms/d/1oO0Tytj2IbhkJpyD2oaAmY0x3ZHEC0IAt3PqGC9zaLo/edit" 

 

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΊ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΜΕΣΩ ZOOM)

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860