Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 62/9/16.2.2017 απόφαση της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, για το χρονικό διάστημα 01-04-2017 ως 30-09-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ως την Τετάρτη 08-03-17 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ Δαπανών &
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
1 101
2 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κέντρο Δικτύου 1 104
3 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Εργαστήριο Σχεδιασμού &
Τεχνολογίας Πατρόν
1 105
4 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Εργαστήριο Αποθηκών 1 106
    ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά:
  • Βεβαίωση ότι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης (από την Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Βεβαίωση ΑμεΑ αν κάποιος φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία αυτή
 2. Στο έντυπο αίτησης, οι φοιτητές θα δηλώσουν με σειρά προτίμησης τον κωδικό θέσης πρακτικής άσκησης που επιθυμούν, έως δύο (2) θέσεις. Σε περίπτωση που δεν δηλώσουν σειρά προτίμησης, η κατάταξη και αξιολόγηση της αίτησης θα γίνει με τη σειρά που αναγράφονται οι θέσεις πρακτικής άσκησης στον παραπάνω πίνακα.
 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:
  • ΑμεΑ
  • Εξάμηνο Σπουδών (μικρότερο)
  • Αναλυτική Βαθμολογία


Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ 406 KB
   
Social Share: