Μετά την ανακοίνωση στις 10.02.2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και την Δευτέρα 20.03.2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα σταλούν με ταχυδρομείο-courier θα πρέπει να παραληφτούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως τις 20.03.2017 και ώρα 12:00μ.μ.

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών αναφέρονται στην ανακοίνωση με ημερομηνία 10.02.2017.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294 KB
   
Social Share: