Μετά την ανακοίνωση στις 23.8.2017 για την έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και την Δευτέρα 9.10.2017.

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης ορίζεται η 1.11.2017.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ανακοίνωση με ημερομηνία 23.8.2017.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 249 KB
   
Social Share: