Η ALGOOS Study Work & Travel είναι εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργεί παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε μεμονωμένα ξενοδοχεία και αλυσίδες.

Αυτό το διάστημα αναζητάει φοιτητές ή απόφοιτους για πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία 4**** και 5 ***** αστέρων όλων των ειδικοτήτων για έναρξη πρακτικής από τη θερινή περίοδο 2018.

Προσφέρει μοναδικές προοπτικές καριέρας σε φοιτητές, τελειόφοιτους ή απόφοιτους με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης.      

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του προπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης και του Μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για να προσέλθουν σε ημέρα καριέρας στις 14/12/2017, ώρα 18:00 μμ στο Αμφιθέτρο 4 της ΣΔΟ (Διάρκεια παρουσίασης 30 λεπτά και 5 λεπτά συνέντευξη ανά φοιτητή), μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή USB).

Social Share: