Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως και τις 30.04.2019, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από την Δευτέρα 13.05.2019 μέχρι και την Παρασκευή 24.05.2019. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της Πρακτικής Άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
(ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Τ.Κ: 62124

Προσοχή, τα Τμήματα:

 1. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) και
 2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά της ολοκλήρωσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Δικαιολογητικά - Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης:

 • Μηχανογραφημένη καρτέλα ένσημων (την παραλαμβάνεται από το ΙΚΑ)
 • Βεβαίωση εργοδότη* (την παραλαμβάνεται από την Εταιρία/Υπηρεσία)
  *Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την μηχανογραφημένη καρτέλα ενσήμων, προσκομίζεται και βεβαίωση εργοδότη ένσημων για τις ημέρες αυτές.
 • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για την καταβολή της αποζημίωσης από τον φορέα
 • Αποδεικτικό - Βεβαίωση του εργοδότη για την καταβολή της αποζημίωσης στον ασκούμενο φοιτητή
 • Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο κατάλληλα, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη όπου χρειάζεται)
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (την παραλαμβάνεται από την εφορία ή την εκτυπώνετε από το taxisnet)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης (αρ. λογαριασμού και δικαιούχος πρώτο όνομα, σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει από την αρχή)

Επίσης συμπληρώνονται τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης τα οποία θα τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Θα τα βρείτε εδώ.

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον/την φοιτητή/τρια:

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον Φορέα:

Ο εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης θα πρέπει να έχει λογαριασμό στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για να έχει πρόσβαση στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. Για την δημιουργία λογαριασμού επιλέξτε από το μενού ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -> Δημιουργία λογαριασμού.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 219 KB
   
Social Share: