Μετά την ανακοίνωση στις 2.9.2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016, ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 έως και την Πέμπτη 29.09.2016

Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 17.10.2016

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών αναφέρονται στην ανακοίνωση με ημερομηνία 02.09.2016

Social Share: