Σας ενημερώνουμε για την απάντηση που λάβαμε από το γραφείο αρωγής χρηστών του ΑΤΛΑΣ σχετικά με την μη δυνατότητα σύνδεσης των φοιτητών του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα κεντρικής υποστήριξης πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ.

Η μεταφορά των προπτυχιακών φοιτητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδoς στο πλαίσιο της συγχώνευσής του με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται υπό διενέργεια. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών μετάβασης είναι η Παρασκευή 27/09/2019 και οφείλεται στην πολυπλοκότητα της υπηρεσίας.

Social Share: