Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 30.09.2019, μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 07.10.2019 μέχρι και την Παρασκευή 18.10.2019. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
(ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΚ 62124, ΣΕΡΡΕΣ

Προσοχή, οι φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών των πρώην Τμημάτων:

  1. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) και
  2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά της ολοκλήρωσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Δικαιολογητικά - Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης:

  • Μηχανογραφημένη καρτέλα ένσημων (την παραλαμβάνεται από το ΙΚΑ).
  • Αποδεικτικά ηλεκτρονικών παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης.
  • Βεβαίωση εργοδότη* (την παραλαμβάνεται από την Εταιρία/Υπηρεσία)
    *Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την μηχανογραφημένη καρτέλα ενσήμων, προσκομίζεται και βεβαίωση εργοδότη ένσημων για τις ημέρες αυτές.
  • Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο κατάλληλα, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη όπου χρειάζεται)
  • Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος πρώτο όνομα, σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει από την αρχή).

Επίσης συμπληρώνονται τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης τα οποία θα τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Θα τα βρείτε εδώ.

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον/την φοιτητή/τρια:

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον Φορέα:

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 284 KB
   
Social Share: