Μελετητήριο : Η Πύλη για το Διδακτικό Υλικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

melet_Final

Το Μελετητήριο αποτελεί τη  συλλογή ψηφιακού υλικού στην οποία αποτίθεται και προβάλλεται το διδακτικό υλικό που συγγράφουν καθηγητές του Ιδρύματος. Το υλικό απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ένα μέρος του είναι διαθέσιμο και σε άλλους χρήστες, μέσω αδειών Creative Commons.