Επιστροφή σε Ημερίδα Δημοσιότητας

Ενημερωτικό Υλικό

Οι αφίσες, οι προσκλήσεις, το πρόγραμμα, το ενημερωτικό υλικό καθώς και τα  αυτοκόλλητα έργου είναι διαθέσιμα στο συμπιεσμένο αρχείο.