Υποέργο 2 – Παραδοτέο 8

Τίτλος

Π8. Υπηρεσία λειτουργίας δικτυωμένου και πιστοποιημένου ιδρυματικού Αποθετηρίου, με δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Περιγραφή

Παράλληλα με την υλοποίηση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη δικτύωσή του με τη συνδρομή μονίμων πληροφορικών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και μέλους Ε.Π. του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ:

  • Δικτύωση και εισαγωγή προηγμένων υπηρεσιών σε συνεργασία με την Οριζόντια Δράση Β1.
  • Πιστοποίηση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου (συνεργασία με Οριζόντια Δράση)
  • Τεχνική υποστήριξη για τις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και ανάπτυξη διεπαφών για την επικοινωνία του και την ανταλλαγή υλικού με άλλα Ι.Α.
  • Εφαρμογή τεχνικών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και διαλειτουργικότητας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων