Υποέργο 1 : Ιδρυµατικό Αποθετήριο / Ψηφιακές Υπηρεσίες / RFID / Smart Cards

Εισαγωγή

Το Υποέργο 1 εκτελέστηκε με διαγωνισμό, αναφέρεται στην επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προς την ευρύτερη κοινότητα. Ανάδοχος του διαγωνισμού ήταν η εταιρία ELIDOC. Περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων Υπηρεσιών, από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο του …

Διάρθρωση Φυσικού Αντικειμένου

Το Υποέργο 1 χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους Υπηρεσίες, ως εξής : Υπηρεσία 1. Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του Έργου (ένας διακομιστής ιστού/εφαρμογών (web/application server) και ένας διακομιστής βάσεως δεδομένων (database server), ένας δικτυακός εκτυπωτής και ένας οπτικός σαρωτής). Εκτελέστηκε την περίοδο Ιούνιος 2014 έως Οκτώβριος 2014.   Υπηρεσία 2. Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου για …

Συνολικός Πίνακας Παραδοτέων

Υπηρεσία 1. Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του Έργου. Π1. Υπολογιστικό σύστημα δύο διακομιστών (web/application server και data server), σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π2. Έγχρωμος εκτυπωτής τεχνολογίας Laser για βαριά χρήση Π3. Οπτικός σαρωτής υψηλής ανάλυσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Υπηρεσία 2. Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών. …