Επιστροφή σε Υποέργο 1 : Ιδρυµατικό Αποθετήριο / Ψηφιακές Υπηρεσίες / RFID / Smart Cards

Εισαγωγή

Το Υποέργο 1 εκτελέστηκε με διαγωνισμό, αναφέρεται στην επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προς την ευρύτερη κοινότητα. Ανάδοχος του διαγωνισμού ήταν η εταιρία ELIDOC. Περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων Υπηρεσιών, από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

O διαγωνισμός εκτελέστηκε τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015.

 

Τα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού παρατίθενται παρακάτω:

 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο υλοποιήθηκε με βάση το Κείμενο Αρχών Ιδρυματικού Αποθετηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν μέρος της διακήρυξης.