Περίγραμμα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 2013

 

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
102 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
103 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
104 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
105 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
106 ΦΥΣΙΚΗ
 
2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
202 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ
203 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
204 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
205 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
206 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 
3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
301 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
302 ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
303 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
304 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
305 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
 
4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
401 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
402 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι
403 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
404 ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
405 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
406 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
 
5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
501 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
502 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ
503 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
504 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
505 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
6o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
601 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
602 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
603 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
604 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
605 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ
  Επιλογές Κατεύθυνσης Δομικών Έργων
ΔΟΜ606 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ Η/Υ
  Επιλογές Κατεύθυνσης Έργων Υποδομής
ΥΠ606 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
 
7o ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μάθημα
701 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
702 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
  Επιλογές Κατεύθυνσης Δομικών Έργων
ΔΟΜ703 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΟΜ704 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ
ΔΟΜ705 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Επιλογές Κατεύθυνσης Έργων Υποδομής
ΥΠ703 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΥΠ704 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΠ705 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Κορυφή σελίδας