Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο τα επιστήμης των Logistics (Εφοδιαστικής), για να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες τα Ελληνικής Οικονομίας για εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο αυτό.

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού άρχισε να λειτουργεί στην Κατερίνη από το χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 ως Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από την 1-9-2013 σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ απορρόφησε το Παράρτημα Γρεβενών και έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ενώ ανήκει διοικητικά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Logistics, ή πιο σωστά η Διοίκηση Logistics θεωρείται σήμερα ως ένας τα από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους, αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα. Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών, από την αρχική παραγγελία / παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι πλήρως κατοχυρωμένα. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με
βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, μπορούν να ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τα επιστήμονες πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Λειτουργιών της Εφοδιαστικής (Logistics).

Στόχος της δομής του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων είναι να παρέχει στους φοιτητές επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται της διαχείρισης τη  εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων Εφοδιαστικής που μπορεί να
εφαρμοστούν σε αυτή. Σχετικά με τη φύση και την επιλογή των μαθημάτων αυτή έγινε ώστε οι φοιτητές να εκπαιδευτούν:

  • σε θέματα Τεχνολογίας και Διαχείρισης των πρώτων υλών , των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων των εφοδιαστικών αλυσίδων,
  • σε θέματα Διοίκησης και Οικονομίας που σχετίζονται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και
  • σε θέματα εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων ως εργαλείων διαχείρισης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Τριανταφύλλου Δημήτριος
Καθηγητής
Τηλ: +30 23510 20940
Email: triantafilloud@teicm.gr

Γραμματεία

Δεληγιαννίδου Σοφία

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Κανελλοπούλου 2
60100 Κατερίνη

Τηλ: +30 23510 20940
Fax: +30 23510 47860
Email: logistics@teicm.gr

Ιστοσελίδα Τμήματος

Sitemap

Κορυφή σελίδας