Υγειονομική περιθαλψη

Υγειονομική Περίθαλψη φοιτητών

Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί  και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 171598/Ζ1/12.12.2017  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη Ιατροφαρμακευτική και  νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας(Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ  τους.
Νομοθεσία: Ν.4368/2016, Ν.4452/2017, ΚΥΑ 25132/2016

Ευρωπαϊκή  Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.  για τους Ανασφάλιστους φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που μετακινούνται στις Χώρες της Ευρώπης για εκπαιδευτικούς σκοπούς(π.χ. Erasmus) πραγματοποιείται  από το Τμήμα Περίθαλψης και  Κοινωνικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν ,καλύπτονται από το Τ.Ε.Ι.

Για τη χορήγηση της  Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α.(το έντυπο της αίτησης δίνεται από το Τμήμα Περίθαλψης  & Κοινωνικής Μέριμνας)
  • Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α. γίνεται έλεγχος από τον υπάλληλο του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας αν ο φοιτητής δεν καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα, από τα στοιχεία ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών

Στο  Τμήμα Περίθαλψης και  Κοινωνικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται  στο κτίριο της Διοίκησης  στον  πρώτο όροφο  λειτουργεί    Σταθμός Πρώτων Βοηθειών   όπου παρέχει στους φοιτητές και λοιπό προσωπικό  τις κάτωθι υπηρεσίες :

  • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
  • ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ 
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ  
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
  • ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ,ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ)
  • ΜΕΤΡΗΣΗ  ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
  • ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ, ΚΟΛΛΥΡΙΑ, HANZAPLAST κ.τ.λ.)

 

Η Προϊσταμένη του Τ.Π.&.Κ.Μ.

Ευαγγελία Δράκου
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας