Εκλογικοί κατάλογοι ανα ομάδα εκλεκτόρων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εκλογικοί κατάλογοι ανα ομάδα εκλεκτόρων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Όποιος επιθυμεί τυχόν διόρθωση επί των καταλόγων, να καταθέσει σχετική αίτηση στο τμήμα Προσωπικού έως τις 12:00 π.μ. ημέρα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ετσι ώστε οι εκλογικοί κατάλογοι να οριστικοποιηθούν  και να παραδοθούν στη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Sitemap

Κορυφή σελίδας