Βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

  1. Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Βράνα Βασιλικής
  2. Καθηγητή, Δαυϊδ Κωνσταντίνου
  3. Καθηγήτριας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μυροφόρας - Ευαγγελίας
  4. Καθηγητή, Μωυσιάδη Αναστασίου
  5. Καθηγητή Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου
  6. Καθηγητή Στρουθόπουλου Χαράλαμπου

Sitemap

Κορυφή σελίδας