Υποστήριξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας