Ορισμός Τριμελών Επιτροπών Καθηγητών, άρθρου 33 παρ. 10 του Ν. 4009/2011

α) Ορισμός Τριμελούς  Επιτροπής, για  το  μάθημα  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Β) Ορισμός Τριμελούς  Επιτροπής, για  το  μάθημα  ΧΡΗMΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Sitemap

Κορυφή σελίδας