Έγκριση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και της δομής, λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας