Ενημέρωση για θερινό φοιτητικό διαγωνισμό www.farmingbysatellite.eu

Προς τους σπουδαστές του ΤΕΙ ΚΜ

Σας ενημερώνουμε για τον ανοικτό φοιτητικό διαγωνισμό με τίτλο

How can we use SatelliteTechnologies to Improve Agriculture and Reduce Environmental Impact?
A summer project competition for students and young people across Europe

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε  www.farmingbysatellite.eu

Από την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας


 

Sitemap

Κορυφή σελίδας