Έναρξη Λειτουργίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Αξιότιμα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: http://kedvm.teicm.gr/

Πληροφορίες για την αίτηση στον σύνδεσμο http://kedvm.teicm.gr/?page_id=40

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 2321049141
  • Διευθυντής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 2321049381
  • Emails: kedvm@teicm.gr και dvarsam@teicm.gr

 

Δρ. Δημήτριος Βαρσάμης
Διευθυντής Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
Tηλ.: 23210 49381
E-mail: dvarsam@teicm.gr

Sitemap

Κορυφή σελίδας