Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων:
• Συμπεριφορά καταναλωτή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θέση 1)
• Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά (θέση 1)
• Θεωρία Παιγνίων – Εφαρμογές (θέση 1)
• Βιομηχανική Οργάνωση & Οικονομική Ανάπτυξη - Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (θέση 1)
• Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (θέση 1)
• Σχεδιασμός συστημάτων παροχής υπηρεσιών (θέση 1)
• Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (θέσεις έως 2)
• Θεωρίες εσωτερικής και εξωτερικής υποκίνησης στο εργασιακό περιβάλλον (θέση 1).

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη επισκεφτείτε την σχετική με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://ba.ihu.gr/?q=node/460

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 ως 14:00, με επιτόπια επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης , ή τηλεφωνικά στο 23210 49135.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας