Τελική ενοποίηση υποδομών ταυτοποίησης και πρόσβαση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι έχοντας ολοκληρώσει την ενοποίηση των φοιτητολογίων βρισκόμαστε πλέον και στην τελική φάση της ενοποίησης των υποδομών ταυτοποίησης (Θέρμης, Σίνδου, Καβάλας, Σερρών).

Η ενοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί από το GUNet μέχρι την Παρασκευή 25/2/2022. Ωστόσο θα πρέπει να εκτελεστούν και από το ΕΔΥΤΕ οι απαραίτητες εργασίες ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών Απέλλα, ePresence, Εύδοξος, Ακαδ. Ταυτότητα και Άτλας.

Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από Δευτέρα 28/2/2022 έως Τετάρτη 2/3/2022, με διακοπή της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
ΔΙΠΑΕ - Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Sitemap

Κορυφή σελίδας