Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Θεματικές Εργαστηρίων και Παρουσίαση Δικτύου

Θεματικές δραστηριότητες εργαστηρίων και παρουσίαση του δικτύου ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας ) Γ.Σ.Ε.Ε. για την διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων για το  προσωπικό και τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ.

Sitemap

Κορυφή σελίδας