Διακήρυξη (αρ. 6/2016) μίσθωσης λεωφορείων από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης και σίτισης από 01/09/2016 έως 05/07/2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας