Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας δεκαπέντε (15) τεμαχίων μεταλλικών βάσεων ξύλινων εδράνων αμφιθεάτρου», για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας