Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) κλιματιστικών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας