Διακήρυξη αρ. 26/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστύλιων διπλών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, με την τοποθέτηση τους και την αποξήλωση-απομάκρυνση των υπαρχόντων φθαρμένων»

Sitemap

Κορυφή σελίδας