Ακαδημαϊκή Σύνθεση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και ειδικότερα στον τεχνολογικό τομέα, σύμφωνα με τις τελευταίες νομικές διατάξεις του Ν. 2916/2001. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του ιδρυτικού νόμου και του εσωτερικού κανονισμού.

Το ίδρυμα, αξιοποιώντας την διαχρονική επιστημονική εμπειρία, αλλά και τις ανάγκες/προτροπές της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο γνωστικό επίπεδο, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς με τη χρήση διεθνών πρακτικών, αξιολόγησης του σκοπού του και του περιεχομένου του. Συνδυάζει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και εξέλιξης επιχειρήσεων. Με έμφαση στην επαυξημένη ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών και υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης, την παράλληλη διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας, αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες σε αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλού γνωστικού περιεχομένου.

Η συγκρότηση και δομή του Ιδρύματος αποτυπώνεται όπως παρακάτω:

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)

  1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
  2. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
  3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
  4. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (παράρτημα με έδρα το Κιλκίς)

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

  1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  3. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (παράρτημα με έδρα την Κατερίνη)

Γ. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Όλα τα Τμήματα υλοποιούν τις προβλεπόμενες από την Α.ΔΙ.Π (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης και έχουν υποβάλλει τη σχετική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση στα Τμήματα: Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε., και αναμένεται για τα υπόλοιπα. Στο ΤΕΙ λειτουργεί Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), με ευθύνη της οποίας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης όλων των διαδικασιών της αξιολόγησης.

Sitemap

Κορυφή σελίδας