Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εάν είστε σπουδαστής μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνοι σας το λογαριασμό πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο με τον τίτλο «Ενεργοποίηση λογαριασμού» στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα, μπείτε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (http://egram.teicm.gr/) θα πατήστε «Είσοδος για φοιτητές». Στην συνέχεια (εφόσον δεν έχετε ενεργοποιήσει ήδη τον λογαριασμό σας στο σύστημα) πατήστε «Ενεργοποίηση λογαριασμού».

Εκεί θα σας ζητηθεί το Τμήμα, ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου, η Ημερομηνία Γέννησης, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και (προαιρετικά) ένας αριθμό τηλεφώνου.

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία πατήστε «Επόμενο» και στη συνέχεια «Ενεργοποίηση». Τότε το σύστημα θα σας βγάλει στην οθόνη το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) τα οποία και πρέπει να σημειώσετε, ή καλύτερα να τα κάνετε αντιγραφή και επικόλληση σε ένα text αρχείο (προσοχή, δεν στέλνονται με email) για χρήση τόσο στην Ηλεκτρονική Γραμματεία όσο και στις υπόλοιπες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Συνιστάται το password να το αλλάξετε επιτόπου γιατί είναι δύσκολο να απομνημονευτεί (εισέλθετε την πρώτη φορά στο σύστημα κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση τους κωδικούς από τo αρχείο στο οποίο τους αποθηκεύσατε και πατήστε «Αλλαγή κωδικού» στην κορυφή της σελίδας. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον καινούργιο κωδικό που εσείς επιθυμείτε).

Για τυχόν προβλήματα να απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματος .

Εάν είστε μέλος ΕΠ (μόνιμος ή έκτακτος) και δε διαθέτετε λογαριασμό πρόσβασης καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΚΛ&ΔΔ για τη δημιουργία και ενεργοποίησή του.

Sitemap

Κορυφή σελίδας