Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10577) για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμφαση στη μέτρηση και διάγνωση εκπομπών ρύπων» για τον ορισμό 3μελους εισηγητικής επιτροπής

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας