Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών), που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου»

Εναλλακτική υποβολή αιτήσεων στην online πλατφόρμα

enoikio.cm.ihu.gr

από 04 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00πμ

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας