Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας