ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νούμερο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης 2321049265 δεν λειτουργεί λόγω βλάβης.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 2321049269, ώρες 8:30 - 15:00.

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας