Διακήρυξη (αρ. 16/2018) Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και στο Κιλκίς, από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Sitemap

Κορυφή σελίδας