Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες)
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες
Παράρτημα Κατερίνης (Τμ. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού)
Κανελλοπούλου 2
60100 Κατερίνη
Παράρτημα Κιλκίς (Τμ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης)
3 χιλ. Κιλκίς-Μεταλλικού
61100 Κιλκίς
 
Χασάπης Δημήτριος - Αντριπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 23210-49101, Fax: 46556
Θεοδωρίδου Μυροφόρα-Ευαγγελία - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 23210-49286, 4928, Fax: 46556
Μωυσιάδης Αναστάσιος - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 23210-49153, Fax: 46556
Στρουθόπουλος Χαράλαμπος - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 23210-49102, Fax: 46556
Δαυίδ Κωνσταντίνος - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 23210-49372, Fax: 46556
 
Γραμματεία Σχολής Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49123
Fax 23210-46556
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49125, 49124
Fax 23210-49285
E-mail mech_eng@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49151
Fax 23210-49154
E-mail tpde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49107
Fax 23210-49338
E-mail dpt_geomatics@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49341, 23210-49118
Fax 23210-49128
E-mail pliroforiki@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23410-29876 εσ. 2, 11, 13
Fax 23410-29866
E-mail ste@teicm.gr
 
Γραμματεία Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49337
 
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49135
Fax 23210-49165
E-mail tde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49136
Fax 23210-49155
E-mail tlog@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23510-20940
Fax 23510-47860
E-mail logistics@teicm.gr
 
Γραμματεία Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49333
Fax 23210-49335
E-mail decor@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49337
 
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49114, 49115
Fax 23210-46556
E-mail pr@teicm.gr
 
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49149
Fax 23210-4923210-46556
E-mail toy@teicm.gr
 
Τμήμα Προσωπικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49111
Fax 23210-46556
E-mail tp@teicm.gr
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49112
Fax 23210-46556
E-mail protocolo@teicm.gr
 
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49147
Fax 23210-46556
E-mail topouzi@teicm.gr
 
Τμήμα Προυπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49108, 23210-49200
E-mail tpd@teicm.gr
 
Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49106
Fax 23210-46556
E-mail prom@teicm.gr
 
Τμήμα Μισθοδοσίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49109, 23210-49194
Fax 23210-46556
E-mail misthodosia@teicm.gr
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής
Τμήμα Μελετών-Κατασκευών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49104, 49329, 49138
E-mail techyp@teicm.gr
zaxaroudi@teicm.gr
batzios@teicm.gr
Τμήμα Συντήρησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49262
Fax 23210-49240
Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49144
E-mail psavvas@teicm.gr
avdelas@teicm.gr
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49331
E-mail noc@teicm.gr
 
Δανειστικό-Πληροφοριακό Τμήμα Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49265, 49269, 49182
E-mail lib@teicm.gr
 
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49198
E-mail rescom@teicm.gr

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας