Αρχείο Οκτωβρίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για Διευθυντές Τομέων Τμημάτων των Σχολών ΣΔΟ και ΣΤΕΦ31 Οκτ 2017
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Προέδρων των Τμημάτων της ΣΤΕΦ31 Οκτ 2017
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων, των Ε.Τ.Ε.Π. και των Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του ΤΕΙ/ΚΜ31 Οκτ 2017
Ορισμός τριμελών κεντρικών επιτροπών για τις εκλογές Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της ΣΤΕΦ30 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων, των Ε.Τ.Ε.Π. και των Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του ΤΕΙ/ΚΜ27 Οκτ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής27 Οκτ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων27 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «καραμελόκολλας-περγαμηνής» για τις ανάγκες του Τμήματος ΣΤΕ του Κιλκίς26 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια α)Κυλιόμενων διαδρόμων γύμνασης, β) Μαγνητική κωπηλατική μηχανή για το γυμναστήριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες26 Οκτ 2017
Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων Διοικητικών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακών φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο του ΤΕΙ/ΚΜ26 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την μόνωση δώματος φυλακίου TEI .25 Οκτ 2017
Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ ΚΜ24 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Διευθυντών τομέων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 24 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Διευθυντών τομέων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών23 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Υδραυλικές εργασιες στο νέο κρίριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς»23 Οκτ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης23 Οκτ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 του Τμήματος ΕΑΔΣΑ23 Οκτ 2017
Οργάνωση εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ ΚΜ20 Οκτ 2017
Κατάθεση εισηγητικής έκθεσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»20 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας σντήρησης ανελκυστήρων στα νέα κτίρια του ΤΕΙ στο Κιλκίς19 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταπτόρων για ραπτομηχανές19 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης ραπτομηχανών19 Οκτ 2017
Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ/ΚΜ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ χειμ. εξαμήνου 2017-201819 Οκτ 2017
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας19 Οκτ 2017
Καθορισμός μαθημάτων προς εξέταση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.18 Οκτ 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχσνικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – προκήρυξη με αρ.πρ.3287/6-10-201718 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών H/Y των εργαστηρίων (Δομοστατικών 205, AutoCad - Πληροφορικής, και Αντισεισμικών κατασκευών)»18 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (1η επανάληψη) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT)17 Οκτ 2017
Υποστήριξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας17 Οκτ 2017
Βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας17 Οκτ 2017
Βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Πρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας17 Οκτ 2017
Ανασύνταξη οριστικών εκλογικών καταλόγων για τις εκλογές Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων17 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (1η επανάληψη) για την παροχή υπηρεσίας «Αρχική καθαριότητα του νέου κτιρίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)»16 Οκτ 2017
Παράταση υποβολής αιτήσεων για Πρακτικής Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας13 Οκτ 2017
Ανακοίνωση-Προκήρυξη Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση εαρινού εξαμ.2017-201813 Οκτ 2017
Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας12 Οκτ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 130/15-09-2017 προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας12 Οκτ 2017
Ορισμός πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ ΚΜ.11 Οκτ 2017
Πρόσκληση στον αγιασμό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.11 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) γνήσιων toner για το τμήμα πρωτοκόλλου.10 Οκτ 2017
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων10 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μπαταρίας αυτοκινήτου10 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας10 Οκτ 2017
Συλλυπητήρια ανακοίνωση10 Οκτ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού07 Οκτ 2017
Ορισμός Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας06 Οκτ 2017
Επείγουσα προκήρυξη πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας06 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθεια εξαρτημάτων & ανταλλακτικών H/Y»05 Οκτ 2017
Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ05 Οκτ 2017
Πρόσκηση υποβολής προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.04 Οκτ 2017
Διακήρυξη 08/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια εξήντα (60) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»04 Οκτ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για διάφορες υδραυλικές εργασίες του ΤΕΙ στις Σέρρες.04 Οκτ 2017
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι ομάδας Α και ομάδας Β για την διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.04 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»03 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων».03 Οκτ 2017
Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας02 Οκτ 2017
Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών02 Οκτ 2017
Ενημέρωση για Office365 λογαριασμούς φοιτητών που λήγουν στις 30-10-201702 Οκτ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας