Αρχείο 07 Δεκεμβρίου 2018

ΤίτλοςΗμερομηνία
Συνοπτικός Διαγωνισμός 29/2018 ΑΡΘ.ΠΡΩΤ. 5703/07-12-2018 «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας – Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς»07 Δεκ 2018
Διακήρυξη αρ.28/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»07 Δεκ 2018
Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία από 01-12-2018 έως και 31-08-201907 Δεκ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυοκεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής07 Δεκ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή του μήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Οργανισμών με έμφαση την εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στους Ανθρώπινους Πόρους του Δημοσίου» προκειμένου να προβεί στη διενέργεια εκλογής07 Δεκ 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας