Διακήρυξη (αρ. 5/2019) συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των πυροσβεστήρων και φιαλών πυρόσβεσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και την Κατερίνη

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας