Αρχείο Σεπτεμβρίου 2022

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας» (APP28042)30 Σεπ 2022
Δωρεάν σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-202329 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαρισμού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών29 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση εξωτερικών οδεύσεων δικτύων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς29 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίου μικροκυματικής τεχνολογίας στο ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ29 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αυτοφωτιζόμενων κατασκευών στο τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ στην Κατερίνη27 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας σιδερένιων διαχωριστικών στο τμήμα Δ/σης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ στην Κατερίνη27 Σεπ 2022
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας» (APP28042)27 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών15 Σεπ 2022
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης» (APP28046)09 Σεπ 2022
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματική Ανάλυση και Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσιών» (APP28045)09 Σεπ 2022
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας» (APP28042)09 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΔΙΠΑΕ Σερρών06 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών06 Σεπ 2022
Έναρξης σίτισης φοιτητών01 Σεπ 2022

Sitemap

Κορυφή σελίδας