Αρχείο Απριλίου 2024

ΤίτλοςΗμερομηνία
Λειτουργία Βιβλιοθήκης Σερρών κατά την περίοδο του Πάσχα29 Απρ 2024
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διακινδύνευση γεωτεχνικών έργων» (APP 33598) προκειμένου να προβούν στη διενέργεια εκλογής26 Απρ 2024
Μενού εστιατορίου από 13-5-2024 έως 02-6-202426 Απρ 2024
Λειτουργία εστιατορίων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατά τις Διακοπές του Πάσχα26 Απρ 2024
Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,με γνωστικό αντικείμενο «Διακινδύνευση γεωτεχνικών έργων» (APP33598) 22 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συσκευών καταγραφής παρουσιών και ωρομέτρησης για ΔΙΠΑΕ18 Απρ 2024
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος18 Απρ 2024
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 18 Απρ 2024
Προκηρύξεις διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (και των αναπληρωτών τους), στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-202518 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ξενόγλωσσων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών16 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ελληνόγλωσσων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών16 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών16 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου INDIGITAL του ΔΙΠΑΕ02 Απρ 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συσκευών καταγραφής και ωρομέτρησης ΔΙΠΑΕ02 Απρ 2024
Μενού εστιατορίου από 1-4-2024 έως 26-4-202402 Απρ 2024
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (& ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ02 Απρ 2024

Sitemap

Κορυφή σελίδας