ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 38849)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας